Links toàn site là gì?

Dear cả nhà,
Cả nhà cho em hỏi links toàn site là links như thế nào ạ?

 

1

Trả lời


  1. 0 Votes

    Chào bạn,

    Khái niệm links toàn site (hay links toàn trang) là khái niệm chỉ cho việc xây dựng backlinks cho 1 site A trên site B. Và việc đặt links site A trên toàn site B, có thể đặt ở Footer, Sidebar, menu. Cũng gần giống với việc bạn mua links cho site A trên 1 site C, chủ của site C sẽ đặt links của bạn trên toàn trang của họ. Và việc mua links là bị cấm bởi Google.

     

You must be logged in to post a comment.