Tôi nên mua bếp từ hay bếp hồng ngoại?

Tôi sống một mình, ngày trước ăn quán, nhưng rồi tôi thấy hãi thức ăn bẩn, một phần thì ăn hoài một món cũng ngán, nên tôi quyết định tự nấu. Dự định sắm bếp gas mini nhưng lại sợ dễ phát cháy nổ, sắm bếp điện có vẻ an toàn hơn.

Tôi đang phân vân mua bếp điện từ hay bếp hồng ngoại, mong mọi người tư vấn dùm.

 

0

Trả lời


You must be logged in to post a comment.